Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.10.2011 02:23 - Мърфология 2 (продължение)
Автор: abramelin Категория: Забавление   
Прочетен: 1268 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 20.10.2011 02:24


СИТУАЦИОННА МЪРФОЛОГИЯ

 

Закон на Дрейзън за възмездието:

 

Времето, необходимо за възстановяване на ситуацията, е обратно пропорци-

онално на времето за разрушаването й.

 

Пример 1:

 

Времето за залепване на една ваза е значително по-дълго от времето за

счупването й.

 

Пример 2:

 

Необходимо е много повече време да намерите 10 лева, отколкото да ги за-

губите.

 

Закон на закусвалнята:

 

Ястието, което е най-вкусно, се взема от човека преди вас.

 

Принцип на опашката:

 

Колкото по-дълго чакате, толкова по-голяма е вероятността да сте заста-

нали на грешна опашка.

 

Закон на Витен:

 

Един час след като сте изрязали ноктите си ще изпитате остра нужда от

тях.

 

Закон на Хачисън:

 

Когато една ситуация изисква непрестанно внимание, то тя ще се случи в

момент на разсейване.

 

Закон на Джоунс за зоопаркове и музеи:

 

Пред най-интересния обект няма табела.

 

Закон на Джоунс за публикуването:

 

Някои грешки остават винаги незабелязани, докато книгата е под печат.

 

Следствие на Блок:

 

Първата страница, която авторът отвори, след като получи новоизлязлата

си книга, съдържа най-гадната грешка.

 

Закони на фотографията

 

1. Най-интересният момент се случва веднага след като е изщракана и пос-

ледната поза.

2. Останалите интересни обекти са фотографирани със забравена капачка на

обектива.

3. Случайно оцелялата интересна поза се унищожава от някой, който нахлу-

ва във фотолабораторията и осветява филма.

 

Закон на Дедера:

 

В триетажно здание, обслужвано от асансъор, в 9 от 10 случая на повиква-

не той ще е на друг етаж.

 

Закон на сър Уолтър:

 

Тенденцията цигареният дим да се насочи към някого е право пропорцонална

алергията му към дима.

 

Закон на Роджърс:

 

Когато стюардесата започне да налива кафето, самолетът навлиза във въз-

душни ями.

 

Обяснение на Дейвис за закона на Роджърс:

 

Наливането на кафе в самолет предизвиква турболенция.

 

Принцип на основния багаж:

 

На която и лента да чакате, багажът ви ще се появи някъде другаде.

 

ДИЗАЙНОЛОГИЯ

 

Закон на Клипщайн за спецификацията:

 

При спецификациите законът на Мърфи превъзхожда закона на Ом.

 

Първи закон за преразглеждането:

 

Информацията за корекцията на дадено изделие ще достигне до конструктора

едва след като всичко е готово.

 

Следствие:

 

В такъв случай имаме на разположение два варианта - правилен и грешен,

но е по-разумно да изберем грешния с цел да избегнем ново преразглеждане.

 

Втори закон на преразглеждането:

 

Колкото по-невинна изглежда модификацията, толкова повече нараства ней-

ното влияние в бъдеще.

 

Трети закон на преразглеждането:

 

Ако изделието е пред завършване и действителните размери са получени, а

никога не оправдават предвижданията, винаги е по-просто да се започне отна-

чало.

 

Закони за планираното объркване:

 

1. Детайлът, който доставчикът е пропуснал да изпрати, спира 75% от ра-

ботата. В 50% от случаите въпросният детайл въобще не се произвежда.

2. Доставки с камион, които обикновено отнемат един ден, ще изискват пет

дни, докато чакате за камиона.

3. След като прибавите 2 седмици към графика за непредвидени закъснения,

добавете още 2 за закъснения които, не предвиждат предвидените.

 

Уравнения на Снафу:

 

1. Когато имаме задача с "N" уравнения, винаги имаме "N+1" неизвестни

2. Този вид информация, който е най-необходим, ще се намери най-трудно

3. След като сте изчерпали всички възможности, ще се намери просто и

очевидно решение, лесно забележимо от всеки.

4. Лошото идва на вълни.

5. Постоянно има вълнение.

 

Константа на Скинър:

 

Това е величината, която след като се умножи, раздели, прибави или изва-

ди от получения отговор, ще ви даде верния резултат.

 

Закон на Микш:

 

Ако един конец има един край, то той ще има и друг.

 

Закони за компютърното програмиране:

 

1. Програма, която работи, е остаряла.

2. Всяка програма струва повече и отнема повече време, отколкото си мис-

лим.

3. Ако програмата е полезна, като правило трябва да се измени.

4. Ако програмата е безполезна, обикновено се документира.

5. Всяка програма ще се разраства, докато заеме цялата налична памет

6. Стойността на програмата е пропорционална на избълваната от печатащо-

то устройство хартия.

7. Сложността на програмата нараства до тогава, докато надхвърли възмож-

ностите на програмиста.

 

Постулати за програмиране на Трутман:

 

1. Докато една програма не е работила поне 6 месеца, не могат да се от-

крият най-опасните грешки.

2. Контролните карти за работа, които сякаш не могат да се поставят в

неподходящ ред, всъщност могат.

3. Ако входният редактор е проектиран да отхвърля погрешно въвежданне,

някой върховен глупак ще открие начин, чрез който грешките да преминат.

4. Грубостта е езикът, който всички програмисти разбират най-добре.

 

Закони на Глиб за надеждност:

 

1. Компютрите са ненадеждни, но хората - още повече.

2. Всяка система, която зависи от надеждността на човека, е ненадеждна.

3. Нерегистрираните грешки за разлика от регистрираните са безкрайни по

количество.

4. Инвестициите за надеждност ще растат до тогава, докато надхвърлят ве-

роятната цена на грешките.

 

Закони за проектирането съгласно Голъб:

 

1. Замъглените цели на проекта се използват, за да се излезе от неудобно

то положение, когато се дава отчет за разходите.

2. Небрежно изработеният проект отнема 3 пъти повече време от предвиде-

ното за приключване; грижливо изработеният проект отнема само 2 пъти повече

от предния.

3. С течение на времето усилията, необходими за корекция на плана, на-

растват в геометрична прогресия.

4. Проектантските групи ненавиждат процедурата по отчитане развитието на

работата, защото по този начин най-ярко се демонстрира липсата на прогрес.

 

Принцип на Шоу:

 

Постройте система, която дори и глупакът може да ползва, и само той ще

желае да я използва.

 

МЪРФОТЕХНИКА

 

Принцип на IВМ:

 

Машините трябва да работят! Хората трябва да мислят!

 

Закон за селективната гравитация:

 

Всеки изтърван предмет пада така, че да причини максимални щети.

 

Следствие на Клипщайн:

 

Шансът филията с масло да падне с намазаната страна върху килима е право

пропорционален на стойността на килима.

 

Закон за перверзността на природата:

 

Никога не знаем коя страна на филията да намажем.

 

Следствие на Дженинг:

 

Най-скъпата част е онази, която се счупва.

 

Закон на Шпринкл:

 

Нещата винаги падат под прав ъгъл.

 

Закон на Антъни за работилницата:

 

Всеки инструмент, след като падне, ще се изтърколи в най-трудно достъп-

ния ъгъл.

 

Следствие:

 

По пътя той ще удари първо вашата обувка.

 

 

Принцип на резервните части:

 

Възможността за откриване на малки части, паднали от тезгяха, е пропор-

ционална на размера на детайла и обратно пропорционална на значението му за

приключване на ремонтната работа.

 

Закон на Павел:

 

Нищо не е в състояние да падне под пода.

 

Първи закон на Джонсън:

 

Приборите винаги се повреждат в най-неподходящото време.

 

Закон за досадата:

 

Веднага след като приберем един инструмент на мястото му с мисълта, че

вече сме приключили работата си с него, той отново ни става нужен.

 

Закон на Уотсън:

 

Надеждността на оборудването е обратно пропорционална на броя на обслуж-

ващия персонал и на неговата квалификация.

 

Втори закон на Вишовски:

 

Всичко може да се накара да работи, ако безделничите достатачно дълго

време с него.

 

Закон на Сатингер:

 

Всяко нещо работи по-добре, след като се включи.

 

Закон на Лоури:

 

Ако се заклини - насилете го!

Ако се счупи - значи е време да се смени.

 

Закон на Шмид:

 

Ако бърникате нещо дълго време, то ще се развали.

 

Закон на Антъни за насилието:

 

Не го насилвайте - вземете по-голям чук.

 

Аксиома на Кан:

 

След като всичко се повреди - четете инструкциите.

 

Постулат на Хорнер за петте удара:

 

Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване.

 

Принцип, касаещ многофункционалните устройства:

 

Колкото по-малко действия извършва едно устройство, толкова по-точно ще

работи.

 

Закон на Купър:

 

Всяка машина може да издържи още малко.

 

Закон на Дженкинсън:

 

Все някога машината ще спре.

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЪРФИСТИКА:

 

Първи закон на Гордън:

 

Ако един изследователски проект няма никаква стойност, то не си струва

да се работи по него.

 

Закон на Мърфи за изследванията:

 

Достатъчно изследвания ще се стремят да подкрепят вашата теория.

 

Закон на Майер:

 

Ако фактите не подкрепят теорията, те трябва да се изхвърлят.

 

Следствия:

 

1. Колкото е по-обширна теорията, толкова по-добре.

2. Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме игнорира-

ли само половината от наблюденията.

 

Препоръка:

 

Ако един екперимент е сполучлив, не го повтаряйте.

 

Закон на Уйлямс и Холанд:

 

Всичко може да се докаже със статистика, ако са събрани достатъчно данни

 

Теория на Едингтън:

 

Броят на хипотезите, обясняващи дадено явление, е обратно пропорционален

на наличните познания.

 

Закон на Пиър:

 

Решението на проблема изменя неговата същност.

 

Закон на Харвард:

 

При най-строго контролирани условия на налягане, температура, влажност и

др., опитните образци се държат по най-проклетия и недоказуем начин.

 

Закон за анализите:

 

След мъчителни анализи на един образец винаги ви се заявява, че изпол-

званият метод е грешен и не може да се използва за решение на проблема.

 

Правило за точност:

 

Когато работите върху решението на даден проблем винаги е полезно да

знаете отговора.

 

Закон на Йънг:

 

Всички големи открития са направени по погрешка.

 

Следствие:

 

Колкото е по-голямо финансирането, толкова по дълго могат да се правят

грешки.

 

Закон на Хоар за големите проблеми:

 

Във всеки голям проблем има един малък, който се бори да излезе на бял

свят.

 

Закон на Фет:

 

Никога не повтаряйте успешен експеримент.

 

Първи закон на Вишовски:

 

Нито един експеримент не е възпроизводим.

 

Фактор на безполезност:

 

Няма експеримент, който да е пълен провал. Той винаги може да се дава

като отрицателен пример.

 

Закон на мистър Купър:

 

Ако в техническия текст не можете да разберете някоя дума, прескочете я,

това няма да се отрази на смисъла.

 

Закон на Паркинсън за "медицинските" изследвания:

 

Успешните изследвания поглъщат най-големите дотации, което прави следва-

щите изследвания невъзможни.

 

Шести закон на Паркинсън:

 

Прогресът в науката е обратно пропорционален на броя на публикациите.

 

Принцип на цялостната картина:

 

Учените-изследователи са така впримчени в техните тясно специализирани

интереси, че не могат да видят цялостната картина на каквото и да е, вклю-

чително и на собствените си изследвания.

 

Следствие:

 

Директорът на изследването трябва да знае колкото се може по-малко за

обекта на изследването, който той ръководи.

 

Закон на Бруки:

 

Тъкмо когато системата стане изцяло определена, някъкъв проклет глупак

открива нещо, което или я унищожава, или я раздува до неузнаваемост.

 

Закон на Кемпбел:

 

Природата ненавижда глупавите експерименти.

 

Закон на Мескимен:

 

Никога не стига времето, за да се свърши нещо правилно, но винаги има

достатъчно време то да бъде възпрепятствано.

 

ВИСОКО РАЗВИТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЪРФОЛОГИЯ

 

Първи закон на лабораторната дейност:

 

Горещите колби изглеждат по същия начин като студените. Когато не знаете

какво да правите, вършете го внимателно.

 

Осмо правило на Финейгъл:

 

Колективната работа е благодат. Тя ви позволява да обвините някой друг.

 

Кредото на Финейгъл:

 

Истината е в науката. Не се заблуждавайте от фактите.

 

Леснодостъпно ръководство за съвременната наука:

 

Ако нещо е зелено и се извива - то е билогия.

Ако вони - е химия.

Ако не работи - е физика.

 

Закон на Мюнг:

 

Нищо не импулсира така добре откритията, както липсата на контрол.

 

Закон на Лерман за техниката:

 

Никога не разполагате с достатъчно пари и време.

 

Втори постулат на Тъмб:

 

Лесноразбираемата и полезна лъжа е за предпочитане пред сложната и непъл

на истина.

 

Първи закон на Джоунз:

 

Който е направил значително откритие в дадена област и стои в нея доста-

тъчно дълго време, започва да спира прогреса право пропорционално на първо-

началния си принос.

 

Правило на Перман към аксиомата на Робъртс:

 

Грешките на един са данни за друг.

 

Пети закон на надеждността:

 

Да се греши е човешко, но за цялостното объркване на нещата е необходим

компютър.

 

Трети закон на Гретор:

 

Компютърната програма прави каквото сте и казали, а не каквото искате от

нея.

 

Първа компютърна аксиома на Лео Брайзър:

 

Когато вкарате програма в паметта, запомнете къде сте я въвели.

 

Гласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: abramelin
Категория: Забавление
Прочетен: 85896
Постинги: 35
Коментари: 66
Гласове: 244
Архив